Kursus

Seksualtiet på dagsordenen

Seksualitet er i følge FN's handicapkonventionen en menneskeret og serviceloven pålægger alle, der arbejder inden for omsorgsområdet, at drage omsorg for at den enkelte kan udleve sin seksualitet i trygge rammer på basis af et passende oplysningsniveau.

Pår dette kursus får du værktøjer til at kunne støtte den enkelte i dennes seksuelle udvikling. 

Dato: 13. -14. marts 2018

Sted: Marjatta Bredeshave

Tid: kl. 9.00-16.00

Pris: 2400 kr. inkl. forplejning

Målgruppe: Helsepædagoger, pædagoger og andre interesserede med pædagogisk erfaring.

Foredragsholder: Jeanette Bramming

Kursusledere: Susanne Rabjerg og Helle Waldhausen

Læs mere her: http://uddannelsemarjatta.dk/kurser/almene-kurser/seksualitet-paa-dagsordenen