Kursus

Helsepædagogisk kursus - natur, rytme og sundhedsfremmende pædagogik

 

Ekkehard Fiedler besøger Marjatta igen i år, og inspirer os med sin viden og mange års praksiserfaringer i pædagogisk arbejde ud fra Rudolf Steiners helsepædagogik.  Over disse to kursusdage vil Ekkehard, fokusere på hvordan årets gang i naturen, kan hjælpe os til at skabe en fordybelse og inderliggørelse af årstidsfesterne. Eftermiddagene består af forddybende arbejde i selvvalgte workshops.

Dato: 4. og 5. april 2018

Sted: Marjatta Bredeshave

Tid: kl. 9.00-16.00

Pris: 2.700 kr. inkl. forplejning

Målgruppe: Helsepædagoger, pædagoger og andre interesserede med pædagogisk erfaring.

Foredragsholder: Ekkehard Fiedler

Kursusledere: Tine Bay Sørensen

Læs mere her:http://uddannelsemarjatta.dk/kurser/almene-kurser/helsepaedagogisk-kursus-natur-rytme-og-sundhedsfremmende-paedagogik