Afsluttede projekter og publikationer

 

1) Sundhedsfremmende pædagogik i hverdagskulturen. Marjatta skole og behandlingshjem har været en del af et større forskningsprojekt om sundhedsfremmende pædagogik. Projektet er foregået som et samarbejde mellem Center for Sundhedsfremmeforskning på RUC, Region Sjælland og Uddannelsescenter Marjatta. 3 regionale eller kommunale specialinstitutioner på børneområdet, nemlig Marjatta skole- og behandlingshjem, Himmelev behandlingshjem og Sigrid Undset skolen deltog i projektet., Projektet modtog 1 mio. kr. fra Regional Sjællands Vækstfond og 600.000 kr. fra Trygfonden. Afsluttet 2013. Læs mere her: Se rapport

2) Bæredygtig inklusion gennem community dannelse. Projekt, der udføres af forskere fra RUC og UCSJ i samarbejde med Marjatta og Østagergård. Projektet har i fase 1, modtaget modtaget 1 mio. kr i støtte fra Region Sjælland. Afsluttet december 2015.  Læs mere her: Se rapport

3) Læring i gennem praksisfortællinger. I samarbejde med Institut for Kommunikation, RUC,  Birgitte Ravn Olesen i samarbejde med Marjatta
Det er vores udgangspunkt, at forskningen ikke blot er et skrivebordsarbejde med at afdække teoretiske forskelle og ligheder. Det er den pædagogiske praksis, som står i centrum for interessen. For Udviklingscenter Marjatta er forskningen således et middel til, at vores pædagogiske praksis kan mødes med andre praksisformer. Det skaber en konstruktiv udveksling mellem begge parter. Denne form for professionsorienteret forskning kan typisk udfoldes i to faser – en beskrivende og en udviklende del.af. Afsluttet oktober 2016. Projektet er finansieret af Marjattahjemmenes Støttefond. Læs mere her: Se rapport

4) Nye veje og nye metoder til at fordybe viden om kunst og kunstneriske aktiviteters betydning for pædagogisk praksis.  Forskningsenheden på Marjatta. Projektet var finanseret af Jascha Fonden, med 180.000. Afsluttet 2015. Læse mere her: Se artikel

5) Kreative processers betydning for udvikling af identitet og selvværd hos mennesker med handicap. Projektet "Nye veje og nye metoder til at fordybe viden om kunst og kunstneriske aktiviteters betydning for pædagogisk praksis".førte til udvikling af et projektet, som udførtes med de unge voksne i Ristolahaven Marjatta. Forskningsenhedn Marjatta. Jascha Fonden støtter projektet med 100.000 kr. og Nordisk Forbund for Helsepædagoik støtter projektet med  30 000. kr. Præsenteres på NUVO’s (Netværk for udsatte voksen området)  konference i Middelfart 23.8 2017.  

6) Bevægelsens betydning for motivation, samspil og læring i pædagogisk arbejde. Pilotprojekt med fokus på Marjatta skolens bevægelsespraksis. Forskningsenheden på Marjatta i samarbejde med forsker fra UC Absalon. Projektperiode: oktober 2016 – januar 2017. Pilotprojektet kan danne basis for et større forskningsprojekt fremadrettet. Læs mere her: Se rapport