Forskningsenhed ’Kreativ og kunstnerisk aktivitet i pædagogisk praksis og uddannelse’

Uddannelsescenter Marjatta har oprettet forskningsenheden 2015.

Forskningsenhedens leder er Ph D Göran Krantz.
 

Forskningsenhedens formål er at 

  • Bedrive forskning om værdien af kreativ og kunstnerisk aktivitet i pædagogisk praksis og uddannelse for personlig og faglig udvikling. Særligt fokus ligger på perspektiv som livskvalitet, motivation for livet og meningsfuldhed. 
  • Udvikle videnskabelige metoder der kan udvide mulighederne at opfatte og beskrive oplevelser av kreative og kunstneriske aktiviteter. Udgangspunktet er fænomenologisk.
  • Bearbejde teoretiske perspektiver på kreativ og kunstnerisk aktivitets betydning i pædagogiske kontekster.

 

Aktuelle projekter:

Projekt om kreative, kunstneriske aktiviteters betydning for personlig og faglig udvikling for sygeplejerske studerende – i samarbejde med Plymouth University, UK.

 

Afsluttede projekter og publikationer:

Nye veje og nye metoder til at fordybe viden om kunst og kunstneriske aktiviteters betydning for pædagogisk praksis.  Forskningsenheden på Marjatta. Projektet var finanseret af Jascha Fonden, med 180.000. Afsluttet 2015. 

Metodeudvikling med udgangspunkt i ’Phenomenology of Artistic Practice’, en metode Göran Krantz udviklet. Artikel om metoden udkom i december 2016 i Research in Comparative and International Education, Oxford:
Sage 2016. Læs artiklen Læs artikel

Kreative processers betydning for udvikling af identitet og selvværd hos mennesker med handicap – et udviklingsprojekt. Projektet tager udgangspunkt i dramatiseringen af H. C.Andersens eventyr ”Tommelise” hvor en gruppe unge og voksne udviklingshæmmede fra Marjattas voksencenter i Ristolahaven medvirker. Projektet undersøger processens betydning for deltagerne med henblik på at udforske kunstneriske aktiviteters betydning for identitet og selvværd for mennesker med funktionsnedsættelser.  Forskningsenheden Marjatta. Jascha Fonden støtter projektet med 100.000 kr. og Nordisk Forbund for Helsepædagogik støtter projektet med  30 000. kr. Projektet blev præsenteret på NUVO’s (Netværk for udsatte voksen området)  konference i Middelfart 23.august 2017. 

Bevægelsens betydning for motivation, samspil og læring i pædagogisk arbejde. Pilotprojekt med fokus på Marjatta skolens bevægelsespraksis. Forskningsenheden på Marjatta i samarbejde med forsker fra UC Absalon. Projektperiode: oktober 2016 – januar 2017. Pilotprojektet kan danne basis for et større forskningsprojekt fremadrettet. Læs mere her: Se rapport

 

Kontakt:
Göran Krantz
Tlf: +45 5596 0467
Mobil: +45 2441 3917
E-mail: ugk@marjatta.dk