Professionbachelor i pædagogik


University College Sjælland (UCSJ) har indgået aftale med Uddannelsescenter Marjatta (UCM)

Nu kan du tage hele din specialiseringsdel på Uddannelsescenter Marjatta. Du kan også kombinere modulerne, så du tager et eller to moduler på Marjatta og resten på UCSJ.

UCM (Uddannelsescenter Marjatta) har en samarbejdsaftale med UCSJ og udbyder moduler på pædagoguddannelsen. For at tilmelde dig modulerne, skal du være tilmeldt pædagoguddannelsen ved UCSJ.

UCM-modulerne indgår i UCSJs studieordning og er således sidestillet med UCSJs egne moduler med henblik på fagligt indhold.

Uddannelsescenter Marjatta beskæftiger sig med kunstintegreret pædagogik, pædagogens personlige og professionelle udvikling, kreativitet og holistiske tilgange til livskvalitet. Udover dette har vi tæt kontakt med institutionen Marjatta og den special- og socialpædagogiske praksis.

UCM tilbyder både valgfri, tværprofessionelle og obligatoriske moduler i pædagoguddannelsen ved UCSJ. Det er muligt, at få en eller flere praktikperioder på Marjatta.

Marjatta-modulerne følger den gældende studieordning på UCSJ og hvert modul er beskrevet med kompetenceområder, læringsmål, evaluering og internationalt perspektiv (se www.ucsj.dk).

Marjatta-modulerne har et særligt fokus på at udvikle innovative og helhedsorienterede løsninger. Der lægges vægt på kunstneriske aktiviteter, en fænomenologisk fordybelsespraksis og holistiske perspektiver på menneskelig udvikling.

Uddannelsens opbygning

Pædagoguddannelsen tager 3½ år

Første del varer 1 år, og er et alment pædagogisk grundår. Det tages på et af landets University colleges, f.eks. University College Sjælland.

Anden del varer 2½ år. Her kan den studerende vælge mellem tre specialiseringsområder:

1) special- og socialpædagogik
2) børnehavepædagogik 
3) skole- og fritidspædagogik

Diplomet er det samme uanset specialiseringsretning.

60% af alle pædagogstuderende vælger special- og socialpædagogik, fordi det giver et godt fundament til alle typer af pædagogjob i fremtiden.

Uddannelsen er SU-støttet og består af en række moduler, hver på 10 studiepoints (ECTS). Der er to lange praktikperioder med løn og to korte med SU.

Alle studerende skal i dag frit kunne vælge moduler. Med Marjatta-modulerne er der skabt nye valgmuligheder (se www.UCSJ.dk; studieordning).

Hvorfor vælge et eller flere Marjatta-moduler?

 • Du opnår faglige pædagogiske færdigheder
 • Du understøtter din pædagogiske kreativitet
 • Du får overblik over tendenser i moderne pædagogik
 • Du styrker din pædagogiske dømmekraft
 • Du udfordrer dit mod til at sætte dig selv på spil
 • Du får stimuleret dit nærvær og din årvågenhed
 • Du får indsigt i ny forskning om pædagogik

Du kan vælge følgende Marjatta-moduler:

Valgfrie moduler:

 • Drama og bevægelse med holistisk tilgang til skabende processers betydning i pædagogik og socialt arbejde
 • Natur- og udeliv – med holistisk tilgang til menneske og natur

Tværprofessionelle moduler:

 • Musisk- æstetiske metoder – med holistisk tilgang til sundhed og personlig udvikling
 • Sundhed og krop – med holistisk tilgang til livskvalitet

Obligatoriske moduler:

 • Mennesker i udsatte positioner
 • Livskvalitet, identitet og fællesskab
 • Professionsviden og forskning

Nærmere oplysninger om de enkelte modulers forløb, tid og sted, kan fås ved henvendelse til uddannelse@marjatta.dk

Klik her for at læse UCSJ studieordning