Fortælling, bevægelse og drama – kreative processer i pædagogisk og socialt arbejde.

 

Modulets titel

Fortælling, bevægelse og drama – kreative processer i pædagogisk og socialt arbejde.

 

Modulets omfang

10 ECTS-point

Modulets placering

De valgfrie områder: kreative udtryksformer

Modulets indhold

Den studerende arbejder med

Kreative processers betydning for menneskers udvikling, sundhed, identitet, livskvalitet og dannelse.

 

Fortælling, bevægelse og drama til udvikling af nærvær, empati og relationskompetence i pædagogisk arbejde.

 

Fordybet indlevelse i kommunikative udtryk.

 

Didaktiske overvejelser om, hvordan man kan lede og understøtte arbejde med fortælling, bevægelse og drama.

 

En fænomenologisk tilgang til arbejdsmetoder, grundelementer og virkemidler.

 

Nutidig teori og forskning om fortælling, bevægelse og drama i en pædagogisk kontekst.

 

Æstetisk virksomheds bidrag til udvikling af den pædagogiske praksis.

 

Modulets læringsmål

Den studerende har efter modulet

Viden om kreative processers betydning for menneskers udvikling, sundhed, identitet, livskvalitet og dannelse.

 

Tilegnet sig færdigheder i fortælling, bevægelse og drama som grundlag for at lede og igangsætte æstetisk virksomhed.

 

Evne til at reflektere over kreative processer i pædagogisk praksis med udgangspunkt i nutidig forskning.

 

Viden om scenisk arbejde, krop og materiale som udtryk for psykiske og kommunikative processer.

 

En fænomenologisk tilgang til kreative processers mulighed for udvikling af den pædagogiske praksis.

 

Evne til at evaluere æstetisk virksomhed, som understøtter udvikling, motivation og livsglæde.

Modulets evaluering

Den studerende skal vise professionsfaglig kompetence, viden og færdigheder i forhold til at kunne lede og understøtte arbejde med æstetiske og kreative udtryksformer i pædagogisk praksis.

 

Modulets internationale perspektiv

International viden og forskning om drama/bevægelse som æstetisk læreproces indgår i modulet.