Livskvalitet - identitet og fællesskab

Modulbeskrivelse - obligatorisk modul

Livskvalitet - identitet og fællesskab

Modulets titel

Livskvalitet - identitet og fællesskab

Modulets omfang

10 ECTS-point

Modulets placering

Specialiseringen: Social- og specialpædagogik

Modulets indhold

Viden om forskellige udviklingsmønstre hos mennesker inden for de tre målgrupper.

Viden om rehabilitering og individuelle såvel som sociale aspekter af livsmestring – i et deltagelsesfremmende og inkluderende perspektiv.

Viden om socialpolitisk udvikling, regler og rammebetingelser.

Denne viden anvendes til at tilrettelægge, gennemføre og evaluere pædagogiske indsatser og processer, som fremmer trivsel, livskvalitet og deltagelse – for den enkelte og i fællesskabet

Modulets internationale perspektiver

Internationale konventioner og teorier

Modulets læringsmål

Den studerende har viden og færdigheder til at støtte udvikling, læreprocesser og deltagelse i fællesskaber hos de tre målgrupper

Den studerende har viden om forskellige gruppeprocesser, mestringsprocesser, integrationsprocesser og læringsformer 

Den studerende kan

  • Fremme inkluderende og kulturelle fællesskaber
  • Inddrage kropslige, bevægelsesmæssige, musikalske, dramatiske, naturmæssige og æstetiske udtryksformer i social- og specialpædagogisk arbejde
  • Professionelt håndtere kommunikation, udredning og samarbejde

 

Modulets evaluering

Den studerende skal demonstrere et repertoire af praksisnære kompetencer, viden og færdigheder indenfor inklusion, rehabilitering, socialpolitik og professionel skriftlig kommunikation.