Mennesker i udsatte positioner

Modulbeskrivelse - obligatorisk modul

Mennesker i udsatte positioner

Modulets titel

 

Mennesker i udsatte positioner

Modulets omfang

10 ECTS-point

Modulets placering

Specialiseringen: Social- og specialpædagogik

Modulets indhold

Socialvidenskabelige, psykologiske, socialpsykiatriske teorier, der belyser samfundsmæssige vilkår og forudsætninger for mennesker i udsatte positioner.

Historiske og aktuelle tendenser i pædagogisk arbejde med mennesker i udsatte positioner.

Centrale begreber om normalitet, stigmatisering, sundhedsfremme og forebyggelse, socialpsykiatri og behandlingsformer er i fokus.

Denne viden anvendes til at kunne tilrettelægge, gennemføre og evaluere differentierede pædagogiske indsatser og aktiviteter, der kvalificerer praksis.

Modulets internationale perspektiver

Der inddrages internationale konventioner og forskning indenfor området

Modulets læringsmål

Efter modulet har den studerende viden om:

  • Socialvidenskabelige og psykologiske teorier
  • Ændringer i synet på mennesker i udsatte positioner – og ændrede opgaver i den social- og specialpædagogiske praksis
  • Etiske dilemmaer i arbejdet og værdier i de konkrete indsatser
  • Udvikling, læring og livsbetingelser hos mennesker i udsatte positioner

Efter modulet kan den studerende

  • Identificere og varetage lærings-, udviklings- og omsorgsopgaver
  • Bidrage til at modvirke marginalisering og stigmatisering
  • Understøtte autonomi og livsmestring for mennesker i udsatte positioner
  • Tilrettelægge, gennemføre og evaluere indsatser og aktiviteter for og med mennesker i udsatte positioner

 

Modulets evaluering

Den studerende skal vise praksisnære kompetencer, viden og færdigheder indenfor forebyggende, differentierede og videnbaserede metoder, indsatser og aktiviteter.