Musisk- æstetiske metoder – med holistisk tilgang til sundhed og personlig udvikling

Modulbeskrivelse - tværprofessionelt modul

Musisk- æstetiske metoder – med holistisk tilgang til sundhed og personlig udvikling

Modulets titel

Musisk- æstetiske metoder – med holistisk tilgang til sundhed og personlig udvikling

 

Modulets omfang

10 ECTS-point

Modulets placering

Tværprofessionel modul

Modulets indhold

Den studerende arbejder med

 

Hvordan kulturprojekter for udsatte udvikles, ledes og gennemføres ud fra et tværprofessionelt helhedsperspektiv.

 

At identificere, undersøge og kommunikere tværprofessionelle problemstillinger og løsninger for specifikke målgrupper i pædagogiske, sociale og sundhedsfremmende sammenhænge.

 

At fordybe oplevelsen af kulturelle udtryksformer som musik, dans, fortælling og poesi og at udvikle forståelsen for kunstens værdi for mennesker i udsatte positioner, herunder dens betydning for et positivt selvbillede og livsmestring.

 

Sundhedsfremmende og personlighedsudviklende aspekter af kunstoplevelse og kunstnerisk aktivitet, der skaber motivation til igangsættelse af tværprofessionelt samarbejde.

 

Metoder og strategier der understøtter tværgående samarbejde, herunder projekt- og procesledelse, procesværktøjer der understøtter samarbejdsformer og samskabende processer.

 

Modulets læringsmål

Den studerende har efter modulet

 

Tværprofessionel viden om betydningen af kulturelle aktiviteter for mennesker i udsatte positioner, især sundhedsfremmende aspekter.

 

Erfaring for hvordan musik, dans, fortælling og poesi bidrager til forbedret livskvalitet, med henblik på et positivt selvbillede og livsmestring og kan motivere til igangsættelse af helhedsorienterede og tværgående samarbejdsprocesser.

 

Kompetence til at identificere, kommunikere, lede og gennemføre tværprofessionelle kulturprojekter og vurdere muligheder og problemer i tværprofessionelt samarbejde. 

 

Kompetence til at udvikle tværgående samarbejde, der kan befordre fællesskaber og skabe forandring og værdi for udsatte.

 

Modulets evaluering

Den studerende skal demonstrere praksisnære professionskompetencer i projektledelse og tværprofessionelt samarbejde og demonstrere viden om værdien af musisk- æstetiske tiltag i arbejdet med mennesker i udsatte positioner.

 

Modulets internationale perspektiv

I modulet indgår internationale perspektiver på værdien af kulturprojekter for mennesker i udsatte positioner.