Professionsviden og forskning i relation til social- og specialpædagogik

Modulbeskrivelse - obligatorisk modul

Professionsviden og forskning i relation til social- og specialpædagogik

Modulets titel

Professionsviden og forskning i relation til social- og specialpædagogik

Modulets omfang

10 ECTS-point

Modulets placering

Specialisering i social- og specialpædagogik

Modulets indhold

Modulet tager et historisk, etisk og videnskabeligt udgangspunkt i social- og specialpædagogisk praksis.

I modulet fokuseres på viden om social og specialpædagogikkens historiske og aktuelle udfordringer, etiske dilemmaer og aktuelle paradigmer i relation til social- og specialpædagogisk arbejde og praksis med mennesker i udsatte positioner.

I modulet kombineres det historiske udgangspunkt med viden om, hvordan videnskabelige metoder – herunder evidensbaserede metoder – indgår i social- og specialpædagogikkens teori og praksis. 

Modulets læringsmål

  • Den studerende kan redegøre for, analysere og håndtere social- og specialpædagogisk aktuelle praksis ud fra et historisk perspektiv.
  • Den studerende kan anvende forskningsbaseret viden i analyser og vurderinger, der understøtter udvikling, læring og livsbetingelser blandt mennesker i udsatte positioner.
  • Den studerende kan udvikle social- og specialpædagogisk praksis gennem håndtering af professionsetik i relation til egne og andres undersøgelser af social- og specialpædagogisk praksis

Modulets evaluering

Med udgangspunkt i en problemstilling fra social- og specialpædagogisk praksis skal den studerende tage udgangspunkt i en undersøgelse eller udfærdige et projekt, der undersøger praksis.

I projektet skal der redegøres for den eller de anvendte metoder, den analytiske tilgang, og de forskningsetiske implikationer.

Form: Synopsis, med mundtlig fremlæggelse, evt. med deltagelse af aftagerfeltet.