Sundhed og krop – med holistisk tilgang til livskvalitet

Modulbeskrivelse - tværprofessionelt modul

Modulets titel

Sundhed og krop – med holistisk tilgang til livskvalitet

Modulets omfang

10 ECTS-point

Modulets placering

Tværprofessionel  modul

Modulets indhold

Den studerende arbejder med

 

Forskning om sundhedsfremme i holistisk perspektiv med fokus på sundhedens opståen og udvikling samt på den enkeltes oplevelse af tilværelsen som meningsfuld, begribelig og håndterbar (livskvalitet).

 

Empiriske undersøgelser af betydningen af kost, kultur og livsstil for den personlige sundhed, der giver motivation for igangsættelse af tværprofessionelt samarbejde.

 

At identificere, undersøge og kommunikere tværprofessionelle problemstillinger og løsninger for specifikke målgrupper i pædagogiske, sociale og sundhedsfremmende sammenhænge.

 

Metoder og strategier der understøtter tværgående samarbejde, herunder projekt- og procesledelse, procesværktøjer der understøtter samarbejdsformer og samskabende processer.

 

Rammerne for samt potentialer og udfordringer i arbejdet med bruger inddragelse.

 

 

Modulets læringsmål

Den studerende har efter modulet

 

Tværprofessionel viden om betydningen af et holistisk sundhedsperspektiv for personlig sundhed of for mennesker i udsatte positioner.

 

Evnen til at identificere dilemmaer og potentialer i forhold til sundhedsfremme og at finde argumenter og motivation for at igangsætte sundhedsfremmede projekter for forskellige målgrupper der inddrager brugergrupper.

 

Kompetence til at identificere, kommunikere, lede og gennemføre tværprofessionelle sundhedsfremmende projekter og vurdere muligheder og problemer i tværprofessionelt samarbejde. 

 

Handlekompetence til at udvikle tværgående samarbejde, der kan befordre livskvalitet og skabe forandring og værdi for udsatte.

Modulets evaluering

Den studerende skal demonstrere praksisnære professionskompetencer i projekt ledelse og tværprofessionelt samarbejde og demonstrere viden om værdien af sundhedsfremmende tiltag overfor en konkret målgruppe.

Modulets internationale perspektiv

Internationale perspektiver på værdien af sundhedsfremme og livskvalitet indgår som et perspektiv i modulet.