Diplomuddannelse i ledelse, - valgmoduler under udarbejdelse

Følgende 3 valgmoduler på diplomuddannelsen  ledesle er under udarbejdelse 

1.Pædagogisk ledelse i en Steiner institution Et valgmodul – diplomuddannelsen i ledelse. Hvad er særligt for den steinerpædagogiske ledelseskultur og hvordan kan den fornyes i samspil med de pædagogiske kerneværdier? Vi lader os inspirere af dansk og udenlandsk forskning om god pædagogisk ledelse, Otto Scharmers U-Teori og relaterer teori til egen praksis. Modulet giver 5 ects points, udbydes i samarbejde med ekstern samarbejdspartner og kan bruges som en del af andre diplomuddannelser i ledelse.

2. Ledelse og coaching: Et valgmodul – diplomuddannelsen i ledelse. Modulet har et særligt fokus på facilitering af møder, samtaler og skabende processer. Med udgangspunkt i Otto Scharmers U-Teori ser vi på, hvordan vi kan bruge hans teorier om skabende og empatisk kommunikation, når vi samtaler og når vi tilrettelægger møder, procesarbejde, projekter og fælles samtaler. Modulet giver 5 ects points og udbydes i samarbejde med ekstern samarbejdspartner og kan bruges som en del af andre diplomuddannelser i ledelse.

3.Ledelse og filosofi Et valgmodul – diplomuddannelsen i ledelse. Hvordan kan filosofi virke befordrende på dit lederskab og din organisation? Filosofi berører grundlæggende aspekter ved menneskets tilværelse, der blandt andet kan relateres til oplevelsen af mening og motivation. I dette modul vil vi arbejde med både teoretiske og praktisk - filosofiske tilgange til til ledelses og organisationsudvikling. Vi tager udgangspunkt i filosofiske perspektiver fra Rudolf Steiner, suppleret med ledelsesperspektiver fra det 21. århundrede, blandt andet Otto Scharmers U-Teori. Modulet giver 5 ects points og udbydes i samarbejde med ekstern samarbejdspartner og kan bruges som en del af andre diplomuddannelser

Opdateret information/detaljer følger medio efteråret 2017. Du er også velkommen til at kontakte Terje Erlandsen teer@marjatta.dk