Praktikvejlederuddannelse

I samarbejde med Universety College Sjælland

har Uddannelsescenter Marjatta har taget initiativ til en ny praktikvejlederuddannelse for pædagoger, hvor pædagogiske vejledningsteorier og læring fra praksisfeltet kombineres med de steinerpædagogiske værdier. Formålet med praktikvejlederuddannelsen er, at du skal udvikle dine kompetencer til at vejlede pædagogstuderende, som er i praktik og kunne bedømme deres uddannelsesmæssige kompetencer. Der lægges vægt på vejledningsteorier, ny forskningsbaseret viden og fortællinger fra praksis mv. Samtidigt styrkes indlæringsprocessen gennem kunstneriske processer og fordybende samtale.

  • Uddannelsen er tilrettelagt som et deltidsstudie over 3-4 måneder med i alt 9 undervisningsdage. Den afsluttes med en skriftlig opgave.
  • Uddannelsen hører under de fælles valgfrie moduler i den pædagogiske diplomuddannelse og svarer til 10 ECTS-points.

Adgangsbetingelserne er en pædagoguddannelse eller tilsvarende uddannelse og mindst to års praksiserfaring.

Kursusledere: Socialpædagog M.A. Terje Erlandsen, Uddannelsescenter Marjatta, og lektor Helle Arnskov, UCSJ

Sted: Uddannelsescenter Marjatta og Campus Vordingborg.

Tid: nyt holder starter medio september 2017 

Pris: 9.000.kr.

Kontakt og tilmelding: www.ucsj.dk eller uddannelse@marjatta.dk eller Vivi Krüger vkru@marjatta.dk Tlf. 5596 7293 eller 5651 7863