Diplomuddannelse i ledelse

I samarbejde med University College Sjælland

Har Uddannelsescenter Marjatta taget initativ til en ny diplomuddannelse i ledelse. Du vil her opleve en uddannelse, hvor holdundervisning, fordybelse, træning og øvelser bliver sat sammen med et særligt blik for, at du kommer på en rejse, der beriger dig intellektuelt, fagligt og personligt og udfordrer dig ved både at inddrage naturen og fordybelsesprocesser som en del af læringen. Diplomuddannelsen i ledelse består af ni moduler og et afgangsprojekt. Marjatta og University College Sjælland (UCSJ) udbyder nu sammen de første seks moduler i lederuddannelsen:

  • Det personlige lederskab 1 og 2.
  • Ledelse og medarbejdere 1 og 2.
  • Ledelse og organisation 1 og 2.

Du kan påbegynde modulerne i vilkårlig rækkefølge og kan derfor starte sammen med det hold, der allerede har fuldført Det personlige lederskab 1 og 2. I modulerne Ledelse og medarbejdere 1 og 2 sætter vi fokus på samarbejde og udvikling af relationer og dermed af opgaveløsningen mellem ledelse og medarbejdere. Vi studerer desuden teori om læreprocesser samtidigt med, at vi eksperimenterer med at skabe læring der, hvor vi arbejder. Derefter fortsætter holdet på Ledelse og organisation 1 og 2, og de der er startet senere, kan fuldføre de to første obligatoriske moduler sammen med det nye hold.

Uddannelsen er attraktiv for dig, som både vil lære at se på din ledelse med mange forskellige teoretiske perspektiver, samt forstå hvilke muligheder hvert perspektiv tilbyder. Samtidigt vil der være særlig fordybelse i eksistentiel filosofi og psykologi samt i systemisk ledelsesteori og praksis. Vi vil desuden lade os inspirere af Otto Scharmers U-Teori, som bygger på Rudolf Steiners filosofi. U-teorien er den teoretiske ledetråd gennem alle modulerne.

Undervisere: Margrethe Gade, ekstern lektor på UCSJ og konsulent med teambuilding og coaching som speciale Lisbet Kolmos, læge og mangeårig leder af Marjatta.

Sted: Uddannelsescenter Marjatta og Campus Roskilde

Tid: Modul 3: 6.,16. og 20. sept., 6. og 13. okt. Opgaven afleveres 24. okt. Modul 4: 3., 15. og 29. nov., 6. og 13. dec. Opgaven afleveres 6. januar. Der er eksamen 19. januar 2017.

Pris: 8.000 kr. for hvert modul

Kontakt og tilmelding: uddannelse@marjatta.dk vkru@marjatta.dk Tlf. 5596 7293 eller 5651 7863