Lisbet Kolmos

læge, Ph.d.
56 51 78 72 / 21 34 08 56
lskl@marjatta.dk
Leder af Marjatta (1985-2010) og leder af Uddannelsescenter Marjatta (2010-2015). Læge med deltidspraksis i antroposofisk medicin og behandling. Arbejde inden for socialmedicin og børnepsykiatri. Udvikling af pædagoguddannelsen på Marjatta og samarbejdet med UCSJ. Særlige interesser: 1) Styrkelse af pædagogens rolle som særlig kyndig ansvarsperson 2) Fordybelse og meditation med fokus på udvikling af personlige og faglige kompetencer. 3) Motivere til en forståelse af mennesker i et holistisk perspektiv