Bevægelsens betydning i pædagogisk arbejde

I dette kursus får du redskaber til at arbejde med bevægelse som skaber læring og udvikling hos børn og voksne. Vi arbejder med bevægelsesøvelser og relaterer dem til pædagogisk praksis:

• Kommunikation gennem bevægelse

• Rytmisk bevægelse

• Billedskabende bevægelse

• Gennem bevægelse til bogstav

Fokus ligger på hvordan bevægelse befordrer udvikling af sociale færdigheder, at være i rytmisk dialog med verden og den indre billedskabende evne. Sprogudvikling og kognition gennem bevægelse er vigtige temaer. I tillæg til bevægelsesøvelser og eurytmi præsenteres nutidig forskning på området sat i relation til Steinerpædagogisk praksis.

Dato d. 6.-7. februar og 10.-11. april 2018

Målgruppe: Kurset retter sig mod medarbejdere indenfor børnehave, skole, fritids- og specialpædagogik

Sted: Marjatta Bredeshave

Tid: kl. 9.00-16.00

Pris: 2400 kr. inkl. forplejning

Kursusansvarlig: Charlotte Veber Krantz Undervisere Charlotte Veber Krantz, Lisbet Schmitz og Göran Krantz