Børn, unge og voksne med udviklingsforstyrrelser og psykisk sårbarhed

Formiddagen indledes med oplæg om diagnoser og symptomer samt specialpædagogiske tilgange - inspireret primært af strukturpædagogik (TEACCH) og low arousal (ro-givende) metoder. Vi får desuden kigget på, hvordan vi kan arbejde med særligt sårbare med udadreagerende /bekymrende adfærd, på en opbyggende, positiv og udviklende måde.

Deltagerne tilegner sig viden og forståelse omkring udviklingsforstyrrelser; i både fagperson- og borgerperspektiv. Kursusdeltagerne opfordres til at medbringe eksempler fra hverdagen, så de kan indgå som relevant og praksisnært materiale.

Om underviseren: Hanne Veje er forfatter, foredragsholder samt indehaver i StøtteCompagniet. Hanne har mange års praksiserfaring fra arbejdet med vejledning af forældre og supervision af fagpersoner samt varetagelse af støtteforanstaltninger omkring børn og unge med udviklingsforstyrrelser og overbelastningssymptomer.

Hanne har gennem de sidste 12 år stået bag kurser og udgivelser omkring kompenserende etisk pædagogik, konfliktforståelse samt håndtering af problemskabende adfærd. Hanne er kendt for at formidle på et højt fagligt niveau, på en letforståelig, levende og humoristisk måde. Hanne Veje er medforfatter til fagbogen “Udviklingsforstyrrelser og psykisk sårbarhed”. (Dansk Psykologisk Forlag, 2012). 

 

Dato d. 31. januar 2018 Målgruppe Helsepædagoger, pædagoger og andre interesserede med pædagogisk erfaring

Sted Marjatta Bredeshave

Tid kl. 9.00-16.00

Pris 900 kr. inkl. forplejning

Kursusledere Lind Einarsdóttir og Terje Erlandsen

Ekstern foredragsholder Hanne veje