Introduktionskursus 3 x 2 til det antroposofiske menneskebillede og det specialpædagogiske felt

Dette kursus er en fortsættelse af kurset 5x2 for dig som gerne vil fordybe dig yderligere. Du kan over 3x2 dage koncentreret arbejde med dig selv og det specialpædagogiske område. Vi arbejder med følgende:

• Sanserne: Hvordan bringer de mig til en oplevelse af min omverden, og til en dybere oplevelse af mig selv?

• Sjælekvaliteterne som de kommer til udtryk igennem tænkning, følelse og vilje hos den enkelte og deres betydning i forhold til oplevelsen af omverdenen.

• Konstitutionsbillederne som hjælper til en forståelse af den enkeltes handicap og hvorledes jeg kan bruge mig selv for at skabe ”Jeg-støttende” tilgange.

• Årstiderne og rytmens betydning i det pædagogiske arbejde

• Arbejdets betydning for social og personlig identitet

Kursusdagene er bygget op omkring pædagogisk teori, samtale og fordybelser i praktiske og kreative læreprocesser. Kursusdeltagere opfordres til at medbringe eksempler fra hverdagen, så de kan indgå som relevant og praksisnært materiale. Undervisningen på kurset lægger op til, at du i mellem kursusdagene arbejder med kursusindholdet i praksis. De 6 kursusdage afsluttes med en mindre skriftlig opgave, som fremlægges for de andre deltagere. 

Dato d. 6.-7. november 2017, d. 19.-20. februar og 23.-24. april 2018

Målgruppe Alle som har deltaget på 5x2 og medarbejdere med erfaring indenfor det pædagogiske felt.

Sted Marjatta Bredeshave

Tid kl. 9.00-16.00 Pris 5700 kr. inkl. forplejning

Kursusansvarlige Birte Kjær, Mette Ryom-Røjbek, Tine Bay Sørensen og Lind Einarsdóttir