Seksualitet på dagsordenen

Seksualitet er i følge FN’s Handikapkonvention, en menneskeret og Serviceloven pålægger alle, der arbejder indenfor omsorgsområdet, at drage omsorg for, at den enkelte kan udleve sin seksualitet i trygge rammer og på basis af et passende oplysningsniveau.

At tale om seksualitet kan være grænseoverskridende. Mange giver udtryk for stor usikkerhed omkring hvordan man arbejder pædagogisk med dette følsomme tema. På kurset tilegner du dig viden om, hvordan den seksuelle udvikling fra lille barn til voksen forløber. Målet er at få værktøjer til at kunne støtte den enkelte i dennes seksuelle udvikling og give rum for at seksualiteten kan udfolde sig på en sund og værdig måde.

Kursusdeltagerne opfordres til at tage cases fra hverdagen med, så de kan indgå som relevant og praksisnært materiale i samtaler og erfaringsudveksling.

Jeanette Bramming er uddannet pædagog og seksualvejleder. Hun har mange års erfaring som pædagog, vejleder og konsulent.

 

Dato d. 13.-14. marts 2018 Målgruppe Helsepædagoger, pædagoger og andre interesserede med pædagogisk erfaring

Sted Marjatta Bredeshave

Tid kl. 9.00-16.00

Pris 2400 kr. inkl. forplejning

Kursusledere Susanne Rabjerg, Helle Waldhausen

Ekstern foredragsholder Jeanette Bramming